РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК:

2018_audit_glass

2018_audit_marianelli

2018_audit_KUA

2018_audit_verdi

2018_audit_kapilano

2018_audit_Armarius

2018_audit_Prioriti

2017_audit_glass

2017_prumitki_glass

audit_marianelli_2017

prumitki_marianelli_2017

audit_verdi_2017

prumitki_verdi_2017

audit_KUA_2017

audit_Prioriti_2017

за 2016

— за 2015 рік
— за 2014 рік

— за 2013 рік

— за 2012 рік

— за 2011 рік

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:

фінансова звітність за 2016 рік

— фінансова звітність за 2015 рік
— фінансова звітність за 2014 рік
— фінансова звітність за 2013 рік

— фінансова звітність за 2012 рік

 — примітки 2016 р
— примітки 2015 р
— примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації 2013р

— примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації

— Примечания_2014_КУА

— Баланс на 31 грудня 2011 року

— Звіт про фінансові результати за 2011 рік

— Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

— Звіт про власний капітал за 2011 рік

— Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

— Баланс на 31 грудня 2012 року

— Звіт про фінансові результати за 2012 рік

— Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

— Звіт про власний капітал за 2012 рік

— Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік