АТ ЗНВКІФ «МАРIАНЕЛЛI»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Компанія з управління активами

Найменування юридичної особи: ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37004959); Місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-А, каб. 205;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, прийняття рішення НКЦПФР № 609 від 29.04.2015р. строк необмежений.

 

Депозитарна установа

Найменування юридичної особи: ТОВ "ПОРТО ДЕЛ МАРК" (ЄДРПОУ 39554445); Місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, вул. Столєтова, буд. 21-К;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, номер і дата прийняття рішення: № 333 від 24.03.2016 р. – депозитарна діяльність депозитарної установи (строк дії з 24.03.2016 року – необмежений).

 

Незалежний оцінювач майна

Найменування юридичної особи: ТОВ "КАПИТЕЛЬ-ГРУПП" (ЄДРПОУ 36094072); Місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, пров. Скориківський, буд.4, кв.16;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 15395/13 від «22» жовтня  2013 р. (строк дії сертифіката: з 22.10.2016 р. по 22.10.2019 р.), виданий Фондом державного майна України.

 

Аудитор (аудиторська фірма)

Найменування юридичної особи: ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ " (ЄДРПОУ 32852960);

Місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Свідоцтво про  включення   до  Реєстр аудиторських фірм та аудиторів   № 3345,  рішення Аудиторської палати України   № 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року. Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва: з 24 лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №286/4 від 19.12.2013 р.