АТ «ПРІОРІТІ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Компанія з управління активами

Найменування юридичної особи: ТОВ "КУА "АКТИВ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 37004959); Місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-А, каб. 205;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, прийняття рішення НКЦПФР № 609 від 29.04.2015р. строк необмежений.

 

Депозитарна установа

Найменування юридичної особи: ТОВ "ПОРТО ДЕЛ МАРК" (ЄДРПОУ 39554445); Місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, вул. Столєтова, буд. 21-К;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, номер і дата прийняття рішення: № 333 від 24.03.2016 р. – депозитарна діяльність депозитарної установи (строк дії з 24.03.2016 року – необмежений).

 

Незалежний оцінювач майна

Найменування юридичної особи: ТОВ "ЛЕКСТАТУС ГРУП" (ЄДРПОУ 39403451); Місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.40-Б, офіс 107;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 29.10.2017 р. – 29.10.2020 р.

 

Аудитор (аудиторська фірма)

Найменування юридичної особи: ТОВ "АФ "Укрстандарт-аудит" (ЄДРПОУ 36201704);

Місцезнаходження юридичної особи: 69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім.40;

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008 р., продовженого  рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р. Аудиторська фірма внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 196, серія та номер Свідоцтва: П №000318, реєстраційний номер 318, видане  НКЦПФР 30.11.2015 р., строком до 31.10.2018 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №283/4 від 28.11.2013 р.