АТ «ПРІОРІТІ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ПОСЛУГАМИ ЯКИХ КОРИСТУЄТЬСЯ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ ІНВЕСТ";

            Ідентифікаційний код юридичної особи: 37004959;

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Барнаульська, буд. 2-А, каб. 205;

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, прийняття рішення НКЦПФР № 609 від 29.04.2015р. строк необмежений.

Відомості про депозитарну установу

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЛІВАДІЯ» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30852780

Місцезнаходження: 49008, дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Червона, буд. 21-г

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): № 2904 від 17.12.2013 р.

Відомості про оцінювача майна Фонду

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕКСТАТУС ГРУП"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39403451

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, офіс 107

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 27.10.2017 р. – 27.10.2020 р.

Відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36201704

Місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 6, кім. 40

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0767 від 29.03.2018 р.

Номер та дата чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 4222 від 27.11.2008 р.